KOUČOVÁNÍ a LEADERSHIP

Chcete se více dozvědět o profilu leadera působícího na strategické úrovni ve vojenském prostředí? Pro identifikaci profilu strategického leadera ve vojenském prostředí byla využita metoda dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů. Dotazníkové šetření proběhlo v měsíci květen 2017 s cílem identifikovat profil strategických velitelů...

Koučování není mentoring a tudíž nepřináší rady a řešení. Koučování vás nasměřuje jak plnit sny a vize v budoucnosti, jak objevit a naplnit potenciál a dobře stanovit cíle s využitím metody SMART. "Jaký je současný stav koučování v rezortu obrany ČR?" Na základě provedeného šetření v měsících říjen až prosinec 2017 u účastníků kariérových kurzů...